โฮมเพจ   /  อธิบายหลักการของเครื่องจักร

อธิบายหลักการของเครื่องจักร

เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

หลายทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายบำรุงรักษาถูกมองว่าเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

OEE คืออะไร? คำนวณอย่างไร ทำไมจึงสำคัญกับอุตสาหกรรม

การคำนวณ OEE. สำหรับการคำนวณ OEE ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องแยก Factor ย่อยๆ ของ OEE ออกมาก่อน แล้วจึงนำไปเข้าสูตรการคำนวณ OEE โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

>> อธิบายหลักการทำงานของ...

>> อธิบายหลักการทำงานของ CPU เข้าใจได้ไม่ยาก (มั่ง). 💻 หน่วยประมวลผลกลาง CPU (Central Processing Unit: CPU) หรือหน่วยประมวลผล (process unit) ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งของผู้ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PLC สำหรับงานควบคุมเครื่องจักร | MISUMI Thailand

PLC (Control Units) คือ อุปกรณ์ PLC ทำหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลเฉพาะทาง คล้ายๆกับ PLC (Analog Units) โดยจะมีฟังชั่นการทำงานเฉพาะทางเสริมมาให้ เช่น การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC)

หลักการทำงานของ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) จะคล้ายคลึงกับเครื่องจักรกลทั่วๆ ไป คือ พื้นฐานเบื้องต้นของการทำงานของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

3.2 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. การนำคำสั่ง (Fetch) คือ ขั้นตอนการนำคำสั่งในภาษาเครื่อง 1 คำสั่งจากหน่วยความจำมาพักไว้ในรีจิสเตอร์ พร้อมเพิ่มค่าตัวนับระบุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Preventive maintenance คืออะไร ทำไมสายงานการผลิตต้องสนใจ

การบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) คือ การประยุกต์หลักการของ Preventive ให้ดียิ่งขึ้นโดยจะเป็นการวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลส่วนต่างๆ ของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 6 หลักการทำงานของเครื่องยนต์

1. เริ่มต้นเมื่อลิ้นไอดีเปิดก่อนลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน 10 องศา (10 " b t.d.c) และปิดหลังศูนย์ตายล่าง 45 องศา (45° a b.d.c) ในระหว่างังหวะดูดเพื่อให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียนรู้ของเครื่อง(Machine …

Deep learning แก้ปัญหานี้ได้ โดยเฉพาะอย่ายิ่ง โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ(Convolutional neural network : CNN) ใน layer แรกของ neural network จะเรียนรู้ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักร

โครงสร้างเครื่องจักรและการเคลื่อนที่. 1. ส่วนขับเคลื่อน (Driving unit) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดแรง และระยะในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment …

ส่วนประกอบของ OEE. 1.อัตราการเดินเครื่องจักร (Availability). สมรรถนะความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

เครื่องจักรคุณภาพควรประกอบด้วย 5 คุณลักษณะดังนี้. 1. ออกแบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความแม่นยำ เที่ยงตรง เเข็งเเรงทนทาน ใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบำรุงรักษา

คำอธิบาย; ... ของสินทรัพย์ การบำรุงรักษาตามสภาพจะใช้หลักการที่ว่าโดยทั่วไปเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น อุปกรณ์หรือสิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

TPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร …

โดยหลักการของ TPM คือการที่ไปโฟกัสจริงๆว่า "อะไร จำเป็น หรือไม่จำเป็น" ในหน่วยธุรกิจนั้นๆ โดยแนวคิดจะแบบองค์รวม โดยจะคิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"เฟือง" มีกี่ประเภทและการใช้งานต่าง ๆ ที่ควรรู้

เฟืองมีกี่ประเภท? เราสามารถแบ่งเฟืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น ได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้. 1. เฟืองเกลียวสกรู (Spiral Gears) นิยมใช้ในระบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 …

ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.1/2546 กำหนดคำจำกัดความ ของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ไว้ดังนี้ . ส่วนประกอบ (Part and Component) หมายถึง ชิ้นส่วนต่างๆ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 4 เครื่องกลึงและงานกลึง

คำอธิบายรายวิชา ... การหล่อลื่นในส่วนของ head stock และส่วนชุดหีบเฟืองป้อนการหล่อลื่นนั้นควรที่จะเติมน้ามันหล่อลื่นให้พอดีขีด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

ระบบและหลักการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจเครื่อง CNC เครื่องจักร…

เครื่อง CNC (Computer Numerically Controlled) เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง ประเภท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มอเตอร์

มอเตอร์ไร้แกนขนาดจิ๋ว หลักการใดๆของมอเตอร์ที่อธิบายข้างต้นไม่ได้กำหนดว่าส่วนที่เป็นเหล็กของโรเตอร์เท่านั้นที่หมุน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง …

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ... ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เม่ือเกิดข้ึน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ (Management Concept)

แนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management Concept) ตลอดจนทฤษฎีองค์กร (Organization Theory) นั้น เป็นการนำเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการทำงานให้มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

The Internet of Things (IoT)

ประวัติความเป็นมาของ Internet of Things. คำว่า "Internet of Things" ประกาศเกียรติคุณจากผู้ประกอบการ Kevin Ashton หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Auto-ID Center ของ MIT แอชตันเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยที่ 2 ระบบแกนและระนาบของเครื่องซีเอ็นซี

รูปที่2.1 หลักการของกฎมือขวา โดยมีจุด ้O คือจุดศูนย์ ( หรือจุด Origin ) เป็นจุดตดัของทัง 3 แกน หรือตาแหน่งที่มีค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC Machine) คืออะไร – GEP

ระบบการควบคุม CNC มีหลักการสำคัญประกอบด้วย ระบบ G-code ซึ่งเป็นชุดคำสั่งมาตรฐานสากลที่ใช้ในการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยที่ 2 หลักการท …

5 รูปที่ 2.1 แสดงหลักการท างานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (ที่มา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการของสถาปัตยกรรม von Neumann คืออะไร? เครื่องจักรของ …

การวิเคราะห์. พิจารณาหลักการที่โครงสร้างแบบคลาสสิกของเครื่อง von Neumann มีรายละเอียดเพิ่มเติม: 1. เปลี่ยนเป็นเลขฐานสองจากทศนิยม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกัดมีกี่ชนิด หลักการใช้งานเป็นอย่างไร?

หลักการใช้งานเครื่องกัด (Machining Center) เครื่องกัด Machining Center ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยตัวคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบ 3 แกน หรือ 5 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management | PANGpOnd

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวัดค่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการผลิตเบื้องต้นด้วย …

ดังนั้น ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักร ประเภทของเครื่องจักร วิธีการบำรุงรักษา …

เครื่องมือ (Tools) คือ อุปกรณ์ที่สำหรับใช้งานต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างและซ่อมแซม โดยเครื่องมือจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้ด้วยมือและแขนของคน …

รายละเอียดเพิ่มเติม

PLC คือ อะไร : บทความความรู้ สอนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

1. RAM (Random Access Memory) หน่วยความจำประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้ เพื่อใช้เลี้ยงข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและเขียนโปรแกรมลงใน RAM ทำได้ง่ายมาก จึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม