โฮมเพจ   /  แนวโน้มเทคโนโลยีเครื่องจักร

แนวโน้มเทคโนโลยีเครื่องจักร

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ คือ เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งรวมข้อความ ภาพ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ …

3D Printing พลิกโลกอุตสาหกรรม. เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ 3D Printing เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และถึงแม้มันจะไม่ใช่อะไรที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 เทรนด์ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม 2022 (Industrial Robot …

แนวโน้มและการคาดการณ์ด้านวิทยาการ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม 5 อันดับแรกในปี 2022 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'เทรนด์เทคโนโลยีเครื่องจักรกล' …

ทางด้าน DMG MORI เอง ก็ได้เปิดตัวเครื่องจักรในฉลาก "Green Machine" ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เดือนมกราคม 2021. Yamazaki Mazak …

รายละเอียดเพิ่มเติม

12 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงแห่งปี 2022

Gartner, Inc. เผย 12 เทรนด์เทคโนโลยีน่าสนใจมาแรงในปีหน้า อาทิ Generative AI, Cloud-Native, Autonomic Systems และ AI Engineering

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัปเดต "อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล" โอกาส-ปัจจัยเสี่ยง …

รายงานสถานการณ์ โอกาส และปัจจัยเสี่ยง ในอุตสาหกรรม Machine Tools ที่ได้รับผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบจากแนวโน้มโลกหลังโควิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

1) เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ. 2) เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาชีพไหนจะหายไป อาชีพอะไรกำลังมา? : …

การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้มีผลการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างตรงกันว่า อีก 10 ปีข้างหน้าคือ ในปี ค.ศ.2030 จะมีแรงงานถูกแทนที่ด้วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักร CNC

ดำเนินรอยตาม "Mega Trend" (แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ) ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เน้นเรื่องของการสร้างฐานการผลิตใหม่ และความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industry 4.0 พลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครื่อข่าย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มเทคโนโลยีในภาคการเกษตรสู่ 'Smart Farming'

อุตสาหกรรมเกษตรได้หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นในหลายด้าน อาทิ แทรคเตอร์ไร้คนขับ โดรน ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมนุษย์

ประการแรก เทคโนโลยียังไม่สามารถทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้ทั้งหมด มีอาชีพจำนวนไม่มาก (น้อยกว่า 5%) ที่เทคโนโลยีสามารถทดแทน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2562 และแนวโน้ม ปี | RYT9

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP สามไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

System Integrator คืออะไร

สำหรับแนวโน้มการใช้ AI ในอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลให้ธุรกิจที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีให้กับองค์กรต่างๆ หรือ System ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัปเดต "อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล" โอกาส-ปัจจัยเสี่ยง …

เทคโนโลยีแห่ง g สู่ 5g เครือข่ายไร้สาย; เทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์ ทางเลือกสู่ทางรอด ปรับก่อนโดนเบียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

3D Printing: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ …

การพิมพ์ 3 มิติ (3D Prininting) ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีอนาคต เพราะมีโอกาสสูงในการนำมาใช้งานจริงและมีตลาดรองรับ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด …

ภาพที่ . วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 16 ภาพที่ Z. ] ข้นัตอนการทาเทคโนโลยีสะอาด 20 ภาพที่ . แผนผังกระบวนการผลิต (Process diagram) 31 ภาพที่ .

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประเทศ: การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0: ญี่ปุ่น: ศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด MISCIBLE …

แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของการทำงาน | Workplace from Meta

อนาคตของการทำงาน หุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือไม่ การทำงานแบบไฮบริดจะอยู่กับเราต่อไปอีกนานใช่ไหม แม้คุณจะไม่สามารถคาด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงานแสงอาทิตย์ = พลังงานแห่งอนาคต เมื่อต้นทุนลดลง 10 …

การลงทุนพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์กับเทคโนโลยีอวกาศนั้นค่อยๆ ทำให้มนุษย์เห็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ และเมื่อมนุษย์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส.อ.ท. คาด 17 อุตสาหกรรมแนวโน้มเติบโตในปี 2566

โดยจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีทิศทางที่จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง กิจกรรมต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากการแพร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในปี 2023

ถึงเวลาประเมินถึง แนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในปี ค.ศ.2023 เป็นสิ่งที่ทางธุรกิจต้องนำไปใช้ เพื่อคงความได้เปรียบในการแข่งขันและการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาณบวก อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลยุคโควิดปี 2022

เทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์ ทางเลือกสู่ทางรอด ปรับก่อนโดนเบียด ส่งออกไทย 2564 เดือน มิ.ย. ขยายตัว 43% สูงสุดรอบ 11 ปี อีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

INTERMACH

INTERMACH is ASEAN's Leading International Industrial Machinery and Subcontracting Exhibition and features the latest advanced machinery, equipment, and digital devices & solutions in facilitating the manufacturing transformation from some of the world's leading brands. ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2565-2567

ภาพรวมแนวโน้มอุตสาหกรรมไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้าจะพิจารณาครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านความท้าทายและโอกาสที่สะท้อนความน่าสนใจ (Attractiveness) ในการทำธุรกิจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าแนวโน้มปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกในจังหวะนี้เป็นช่วงที่เปราะบางมากที่สุดเมื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Dassault Systemes เผย 5 แนวโน้มเทคโนโลยี…

Dassault Systemes เผยบทสรุปเกี่ยวกับ 5 แนวโน้มเทคโนโลยีในภาคการผลิตสำคัญ ที่น่าจับตามองในปี 2565 พร้อมแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะลึกผลวิจัย 'อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576' …

รวมประเด็นน่ารู้ (แบบไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม) จากผลวิจัย 'อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (futures of mental health in thailand 2033)' ทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน เมกะเทรนด์ ฉากทัศน์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"ระบบอัตโนมัติ" กับการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมการผลิต …

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น คาดการณ์ว่าระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 18% ภายในปี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าแรก

งานแสดงสินค้า Food Pack Asia จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการภายใต้แนวคิด "Food Industry Transformation" " พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร" มุ่งเน้นกระแสนิยมที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของ AI ก้าวหน้าหรือน่ากลัว?

About Matana Wiboonyasake Digital Marketing Executive | Aware Group ตั้งใจที่จะส่งมอบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย …

รายละเอียดเพิ่มเติม

bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ …

สำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีนี้คาดว่าใน 5 ปี ข้างหน้า จะมีการนำ IoT มาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความและความเป็นส่วนตัว โดยมีโซลูชั่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

11 เทรนด์ครองโลกการผลิต 2021: อุตสาหกรรม 5.0 | TOOLMAKERS

จากการศึกษาของ MPI Group พบว่าเกือบหนึ่งในสาม (31%) ของกระบวนการผลิตได้รวมอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบอัจฉริยะแบบฝังไว้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Megatrends 2020

Megatrends 2020 – 2030 สิ่งที่มีความหมายต่อคุณ ธุรกิจและการเติบโตของนวัตกรรม. ความนำ "Megatrends" แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในมิติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรกลจะมาทำงานเกษตรแทนคนหรือไม่

ในอนาคตเครื่องจักรกลทางการเกษตรระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม