โฮมเพจ   /  หุ้นส่วนในธุรกิจเหมืองหิน

หุ้นส่วนในธุรกิจเหมืองหิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอม แกรนิต (92)

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอม แกรนิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาตาเก้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาตาเก้า. เลขทะเบียน. 0723537000841. ประกอบธุรกิจ. ประกอบกิจการโรงโม่หิน. หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่สมพงษ์และญาติ

หมวดธุรกิจ (a-u) c : การผลิต: กลุ่มธุรกิจ (tsic) 23961 : การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง ศรีพุธศิลาทอง โม่หินและจำหน่ายหิน …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ. เลขทะเบียน. 0323509000070. ประกอบธุรกิจ. โรงโม่บดหิน. หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539)

b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน: กลุ่มธุรกิจ (tsic) 08999 : การทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิลาสระบุรี

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิลาสระบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Home

เคแพค กรุ๊ป. 156 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง. จังหวัดขอนแก่น 40000. โทร : 081-7178834. โทร : 095-6692347. Line : @KPACGROUP. Contact us Contact us.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด

แปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง. ทุนจดทะเบียน. 400,000,000 บาท. ที่ตั้ง. ดูแผนที่. 47/1 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขวิสุทธิ์ LAKAYISUTH LIMITED PARTNERSHIP เหมือง…

b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน. tsic : 07299 . 07299 : การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาบเชิงทรายทอง 2018

หมวดธุรกิจ (a-u) b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน: กลุ่มธุรกิจ (tsic) 08103 : การขุดกรวดและทราย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา

ทะเบียน:0703531000181 เป็นธุรกิจการทำเหมืองหิน การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง ราชบุรี ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หล่อยูง) เหมืองหิน…

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์: การทำเหมืองหิน(โรงโม่หรือย่อยหิน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน: โรงโม่หินเขาใหญ่ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เขมราฐ ส.เขมราฐ ประกอบกิจการโรงงานโม่หิน…

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เขมราฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังพาศิลา

wang pa sila limited partnership ทะเบียน:0903529000827 เป็นธุรกิจเหมืองหิน การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง สงขลา ตำบล ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังพาศิลา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานพรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่

b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน. tsic : 07299 . 07299 : การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเหมืองแร่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเหมืองแร่. เลขทะเบียน. 0333539000124. ประกอบธุรกิจ. โรงโม่หิน. หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินบ่อน้ำร้อน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินบ่อน้ำร้อน. เลขทะเบียน. 0953532000174. ประกอบธุรกิจ. โรงโม่หิน. หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารรัก ธารรัก ประกอบกิจการ ขนส่ง …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารรัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเจริญกิจ 1995 ศิลาเจริญกิจ 1995 …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเจริญกิจ 1995

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิยมชัย ศิลานิยมชัย ผลิตและขายหิน …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิยมชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินใหญ่ เทรดดิ้ง

ประกอบธุรกิจ: เหมืองหิน หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง : ค้นหาผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พัฒนกุล

หมวดธุรกิจ (a-u) b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน: กลุ่มธุรกิจ (tsic) 08103 : การขุดกรวดและทราย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หล่อยูง)

ทะเบียน:0833544000388 เป็นธุรกิจการทำเหมืองหิน(โรงโม่หรือย่อยหิน) การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง ภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ V. PHIBOONKIJ LIMITED …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ …

จะนะหินแกรนิต: 26,000,000: กรุงเทพมหานคร: เขตธนบุรี: 40: จักรภัทรหินทอง: 10,000,000: สตูล: ละงู: 41: จิระภัทร สโตน 2010: 1,000,000: สระบุรี: เฉลิมพระเกียรติ: 42

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย) BOONYONGKIT …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ(เลย)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่าม

ทะเบียน:0703535000118 เป็นธุรกิจประกอบกิจการรับจ้างเหมาโม่-ย่อยหิน การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง ราชบุรี ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองทราย สุราษฎร์ธานี

ธุรกิจ: ประกอบกิจการทำเหมืองหิน หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง : ค้นหาผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินคุณอนันต์ โรงโม่หินคุณอนันต์ เหมืองหิน …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม โรงโม่หินคุณอนันต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ โรงงานโม่บดหิน…

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ

b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน. tsic : 07299 . 07299 : การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้: วัตถุประสงค์: การทำเหมืองแร่: บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน: เอ็ม.เอส. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด. ร็อค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กูรู โรงบด

b : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน. tsic : 07299 . 07299 : การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินสร้างแหล่งน้ำ

เลขทะเบียน. 0603546000743. ประกอบธุรกิจ. โรงโม่หิน. หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง. ค้นหาผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจเหมืองแร่ – Tongkah Harbour

เหมืองหินแอนดีไซต์ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยปริมาณสำรองแหล่งแร่ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ศิลาเขาตำบล ผลิตและขายหิน …

08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง คลิกเพื่อดูการจัดอันดับทั้งหมด เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล

รายละเอียดเพิ่มเติม