โฮมเพจ   /  สำนักงานที่ดินเหมืองแร่

สำนักงานที่ดินเหมืองแร่

OSP › ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ และอื่นๆ

1. สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอประทานบัตรทําเหมืองแร่ …

การเหมืองแร่พิจารณา (หมายเหตุ: -) 165 วันทําการ สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี. 3) การลงนาม /

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart EIA Plus : รายการ IEE/EIA/EHIA

โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 21/2559 (ประทานบัตรที่ 33971/16479) ร่วมแผนผังการทำเหมืองโครงการเดียวกันกับคำขอประทาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

0706/2657 | กรมสรรพากร

: กรณีบริษัทฯ ซื้อที่ดินมาเพื่อทำเหมืองแร่ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักกฎหมาย

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอความยินยอมในการใช้พื้นที่ทำเหมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนที่ดินติดลำเหมืองสาธารณประโยชน์เป็นถนน

ดูที่ในเว็บกรมที่ดินและกูเกิลแล้วมีถนน แต่พอดูที่โฉนดกับกรมที่ดินกลับบอกว่าเป็นลำเหมืองสาธารณะประโยชน์. ลักษณะที่ดิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

3.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี กำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการขอประทานบัตร เหมืองหิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)

ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ มีเนื้อหาให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่างอนุบัญญัติฯ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ออกตาม พ.ร.บ.แร่ 2510

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าชักสินแร่ในเหมือง…

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าชักสินแร่ในเหมืองทอง จ.เลย ประเมินมูลค่ากองหินเตรียมขายทอดตลาด หลังกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การนำเข้า -ส่งออกแร่. หลักเกณฑ์และขั้นตอนงานอนุญาตต่างๆ. บริการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. แนวทางปฏิบัติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอมะซอนตกอยู่ในอันตราย ทั้งตัดไม้ ไฟป่า และไวรัส

ป่าฝนแอมะซอนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลภูมิอากาศโลก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินของรัฐ(๒

(3.2) อำนาจขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในทางราชการ เช่น ใช้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน ในฐานะ "ทบวงการเมือง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมทำเนียบส่วนราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร ... สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบวิศวกรเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรม – เราทำได้

แนวข้อสอบวิศวกรเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรม 1 ความรู้เก… เราทำได้ สร้างบ้าน รถรับจ้าง เจาะบาดาล ต่อเติมบ้าน ช่างสแตสเลส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ความเห็นคณะกกรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ว่าด้วยการจัดที่ดินนิคมสหการณ์. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา-เรื่อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา : คิงส์เกตระบุรัฐบาลอนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่ …

คิงส์เกต ระบุว่า การอนุมัติเหล่านี้เป็นการทำให้เหมืองแร่ทองคำชาตรี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

OSP › ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ และอื่นๆ

จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริาัทจำกัด. 12,500. จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองทองอัครา: เปิด 7 …

บริษัทจะได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ในพื้นที่ใหม่นอกจากข้อที่ 1 ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายที่ดิน เหมือง ประกาศขายที่ดิน ในเหมือง, ชลบุรี | Dot Property

1 /5. ขายที่ดิน ใน เหมือง, เมืองชลบุรี. เมืองชลบุรี, ชลบุรี. ฿ 11,000,000. (0 / ตร.ม.) 25,600 ตารางเมตร / 16 ไร่. ที่ดิน แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ชลบุรี ไม่ไกล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน E

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก. 14. การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) | EIA – …

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบทุกตำแหน่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช …

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ [6] ... สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"ไฟเขียว"เหมืองโปแตช อุดรฯ …

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - การเร่งผลักดันเมกะโปรเจกต์เหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี มูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท ของบริษัทเอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับ กรม สังกัด กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิใน ที่ดิน ให้ราษฎรและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลปกครองพิพากษาสั่ง "อัคราไมนิ่ง" …

ศาลปกครองพิพากษาสั่ง "อัคราไมนิ่ง" ระงับทำเหมืองทองคำในพื้นที่ส่วนขยาย และห้ามใช้บ่อทิ้งเก็บกากแร่แห่งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สถานะ การขออนุมัติประทานบัตรในการทำเหมืองแร่. ย้อนหลังไปในปี 2530 มีบริษัทเอกชนเข้ามาขอซื้อที่ดินในหมู่ 12 บ้านกะเบอะดิน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industry Laws

Industry Laws. พระราชกำหนด ควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร่ทองคํา พ.ศ. 2483 (อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาออก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

OSP › ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ และอื่นๆ

ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ และอื่นๆ. งานบริการ. อัตรา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขอใบอนุญาตฯ – สภาการเหมืองแร่

การขออาชญาบัตรสำรวจแร่. การขอใบอนุญาตแต่งแร่. การขอใบประกอบโลหกรรม. การขออนุญาตครองครองแร่. การขออนุญาตส่งออกแร่. การขอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องแร่...มติเพื่อเหมือง? ตอนสอง | FTA Watch

58 ปี กรณี มีเพียงกรณีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่เพียง 12 กรณีเท่านั้น ที่สืบหาได้ในมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา จากคำว่า "เหมือง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปปท.ยื่น 27,522 รายชื่อ ค้านเปิดเหมืองแร่ทองคำ 12 จังหวัด ถึงนายกฯ แกนนำยันรัฐบาลต้องยุตินโยบายเกี่ยวข้องทันที เร่งฟื้นฟู ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นับถอยหลัง!เปิดเหมือง'โพแทชอุดรฯ' …

กล่าวกับ APPC เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 (อ่านประกอบ : 'บอร์ดแร่'ไฟเขียวประทานบัตรเหมืองโพแทช อุดรฯแล้ว-'กพร.'นัดเอกชนเซ็นรับเงื่อนไข ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ; ร่างอนุบัญญัติฯ _____ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ออกตาม พ.ร.บ.แร่ 2510 _____ นโยบายแร่ทองคำ

รายละเอียดเพิ่มเติม