โฮมเพจ   /  อุปกรณ์ขุดโพรไลน์ก่อนคริสต์ศักราช

อุปกรณ์ขุดโพรไลน์ก่อนคริสต์ศักราช

ตัวแปลงปีศักราช

ตัวแปลงปีศักราช. เพื่อแปลงจากปีศักราชหนึ่งไปยังอีกปีศักราชหนึ่ง ป้อนค่าในช่องป้อนข้อมูลและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 พันปีก่อนคริสต์ศักราช ภาพรวมและประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

1 พันปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างตั้งแต่ปีพ.ศ. 1000เพื่อ1 bc ( 10ไป1ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช ; ในทางดาราศาสตร์: jd 1 356 182 .5 -1 721 425 .5 [1] ) โลกไซเบอร์มัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก (Thai World Heritage Information Centre)

ก่อตั้งขึ้นในสหัสวรรษที่ ๓ ก่อนคริสต์ศักราช (ราว ๒,๕๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช) ดามัสกัสเป็นเมืองหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรีซยุคอาร์เคอิก

กรีซยุคอาร์เคอิก (อังกฤษ: Archaic Greece) ยุคอาร์เคอิกของกรีซ คือสมัยอารยธรรมของประวัติศาสตร์กรีซโบราณที่รุ่งเรืองราวระหว่าง 800 ถึง 480 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัยเฮลเลนิสต์

สมัยเฮลเลนิสต์ (อังกฤษ: Hellenistic period) เป็นสมัยที่เริ่มขึ้นหลังจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคำนวนหาศักราช

1) คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. โดยใช้เหตุการณ์สำคัญทางคริสต์ศาสนาเป็นจุดเริ่มต้น เริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติเป็นปี ค.ศ. 1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสเอ็นยู โซลูชั่น โพรไวด์เดอร์ จำกัด

ที่อยู่ บริษัท เอสเอ็นยู โซลูชั่น โพรไวด์เดอร์ จำกัด 28/8 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาศักราช

มหาศักราช. เหรียญที่มีภาพ Damasena ผู้ปกครอง เซแทร็ปตะวันตก ระบุปีผลิตเหรียญที่ ม.ศ. 153 (100-50-3 ใน ตัวเลขอักษรพราหมี) ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 231 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พีระมิดคูฟู

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยของฟาโรห์คูฟู มหาพีระมิด มีความสูงถึง 147 เมตร (481 ฟุต หรือประมาณเท่ากับอาคารสูง 40 ชั้น เมื่อคิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช เหตุการณ์และคนสำคัญ

ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช; ไทม์ไลน์: ... Zoroasterอาคารังสีแกมมาก่อตั้งโซโรอัสเตอร์เป็นสติค ปรัชญา นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก่อนคริสต์ศักราช ในพจนานุกรม อังกฤษ

ตรวจสอบก่อนคริสต์ศักราชแปลเป็น อังกฤษ. ดูตัวอย่างคำแปลคำว่า ก่อนคริสต์ศักราช ในประโยค ฟังการออกเสียงและเรียนรู้ไวยากรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ขุดดิน | Homepro Online

จอบขุดดิน พลั่วพรวนดิน เสียมขุดดิน อีเตอร์ขุดดิน HomePro. หากคุณกำลังมองหา อุปกรณ์สำหรับขุดดิน รวมถึง อุปกรณ์ทำสวนอื่นๆ สำหรับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อียิปต์โบราณ

อียิปต์โบราณ. อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งใน อารยธรรม ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรคมนาคม

โทรคมนาคม ( อังกฤษ: telecommunication) หมายถึงการสื่อสารระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางสัญญาณไฟฟ้า หรือคลื่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จีนโบราณ

ยุค โบราณของจีน มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 12,000 ปีจนถึง 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราชการล่าสัตว์การชุมนุมและการเกษตรได้รับการฝึกฝนใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสับสนของศักราช ไทยเคยใช้ทั้ง จ.ศ.- ร.ศ.ก่อนเป็น …

"ศักราช" ก็คือสิ่งที่กำหนดขึ้นหรือสมมุติขึ้นตามแต่ที่มา โดยนับเวลาเป็นปี เป็นภูมิปัญญาของมนุษย์เพื่อให้รู้ว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัฒนธรรมลาแตน

สมัยวัฒนธรรม; วัฒนธรรมลาแตน La Tène culture: แผนที่แสดงบริเวณวัฒนธรรมฮัลล์ชตัทท์และวัฒนธรรมลาแตน ศูนย์กลางของดินแดนฮัลล์ชตัทท์ (ปี 800 ก่อนคริสต์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์จีน | GrandTourChina

ราชวงศ์ซาง (1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ซางมีอำนาจอยู่ประมาณ 550 ปี คือ ตั้งแต่ 1600-1046 ปีก่อนคริสต์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกรีกโบราณ เทคโนโลยีน้ำและการขุด

ตัวอย่าง: Porta Rosa (ศตวรรษที่ 4-3 ก่อนคริสต์ศักราช) เป็นถนนสายหลักของElea (อิตาลี) และเชื่อมต่อย่านทางเหนือกับย่านทางใต้ ถนนกว้าง 5 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อารยธรรมกรีก-โรมัน | PPT

อารยธรรมไมนวน (Minoan Civillization) เกิดขึ้นบนเกาะครีต ชาวค รีตหรือชาวครีตัน (Cretan) เป็นชนพื้นเมืองของเกาะนี้ กษัตริย์ที่มี อานาจมาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรีซโบราณ

กรีซโบราณ. ซากปรักหักพังของวิหารที่ เดลฟี ตามที่ปรากฏในปี ค.ศ. 1938. กรีซโบราณ ( อังกฤษ: Ancient Greece) เป็นคำที่ใช้เรียกถึงบริเวณที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์กรีซ

ดูบทความหลักที่: กรีซโบราณ. กรีซโบราณ หมายถึงอารยธรรมของประวัติศาสตร์กรีกที่รุ่งเรืองระหว่างสมัยอาร์เคอิคในศตวรรษที่ 8 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การนับสมัยเริ่มคริสต์ศักราช และสมัยเริ่มต้นพุทธศักราช

สำหรับคริสต์ศักราช เริ่มขึ้นตั้งแต่พระเยซูประสูติ เป็น ค.ศ.1 ซึ่งห่างจากพุทธศักราชนาน 543 ปี ดังนั้นเวลาเราจะคำนวณ ค.ศ. เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ไทย

การแบ่งยุคสมัย. การจัดแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงพระทัศนะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุโมงค์

อุโมงค์รถไฟใต้ดิน ไต้หวัน. ทางเข้าด้านใต้ยาว 421 เมตร (1,381 ฟุต) อุโมงค์คลอง Chirk. อุโมงค์ คือ ทางสัญจรใต้ดิน ใต้น้ำ ที่ขุดลงไปใต้ดิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช

คริสต์ ศักราช (ค.ศ.) เริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูเกิด เป็นค.ศ. 1 ซึ่งในขณะนั้นได้มีการใช้ พุทธศักราชเป็นเวลาถึง 543 ปีแล้ว การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม