โฮมเพจ   /  ระหว่างการทำงาน

ระหว่างการทำงาน

เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

การที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน กรณีลักษณะเช่นนี้ "กองทุนเงินทดแทน" …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Work-Life Balanceปรับสมดุลชีวิตทำงาน

Work-Life Balanceปรับสมดุลชีวิตทำงาน. Work-life Balance คือ แนวคิดเกี่ยวกับการปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะลึกวัฒนธรรมการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นยุคหลังโควิด เมื่อแนวคิดในการทำงาน

เจาะลึกวัฒนธรรมการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นยุคหลังโควิด เมื่อแนวคิดในการทำงานเปลี่ยนไป. By. apichaya chakarttham. -. 14/06/2020. การระบาดของไวรัสโคโรน่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่ม ทีม และทีมเวิร์ค ต่างกันอย่างไร ?

กลุ่ม ทีม และทีมเวิร์ค ต่างกันอย่างไร ? 32961 จำนวนผู้เข้าชม |. ในฐานะที่ทำงานด้านการสร้างทีมงาน สิ่งที่ควรรู้เป็นอย่างแรกคือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'Music for Work' เทคนิคการฟังเพลงในที่ทำงาน "ให้ได้งาน"

ในช่วงระหว่างทำงาน หลายคนอาจชอบบรรยากาศเงียบๆสงบๆ เพราะช่วย ... ดนตรีชนิดนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณมีพลังระหว่างการทำงาน และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"Work-Life Balance" วิธีสร้างสมดุลระหว่าง 'งาน กับ …

หลายคนคงได้ยินวลีที่ว่า "Work-Life Balance" มาบ้าง นอกจากได้ยินแล้ว หลายคนคงเห็นหนังสือหรือโบรชัวร์ต่าง ๆ ที่แนะนำให้เรารักษาสมดุลระหว่าง …

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 เจเนอเรชั่น Gen X, Gen Y และ Gen Z สไตล์การทำงาน…

เปิดพฤติกรรม สไตล์การทำงานของคน 3 เจเนอเรชั่นในที่ทำงาน ทั้ง Gen X, Gen Y และ Gen Z ซึ่งแต่ละวัยก็มีสไตล์การทำงาน และเป้าหมายชีวิตแตกต่างกัน องค์กร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายจ้างต้องรู้! กฎหมายแรงงานกำหนด ใน 1วัน …

สำหรับงานอื่นบางงานนอกจากนี้ มีข้อยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่. งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working life)

การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน | Interpersonal …

คำอธิบายรายวิชา. รายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (Interpersonal Communication Skills in Workplace) มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 วิธีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สมาธิและโฟกัส. วิธีการเพิ่มความสามารถในการโฟกัสนอกจากการตัดสิ่งรอบตัวแล้ว ยังมีวิธีการช่วยพัฒนาสมองและสติได้ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร (Human Relation in …

3.ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล : เมื่อรู้เขารู้เราแล้ว ก็ควรที่จะเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่มีใครในโลกนี้ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

20 …

2. พักเบรกระหว่างทำงาน : การหมั่นหาเวลาพักเบรกระหว่างทำงานบ้างก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสมดุลในการทำงานกับการพักผ่อน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความสำคัญของ Work Life Balance

Work Life Balance คืออะไร. การทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นกลายเป็นเรื่องที่ล้าสมัยขึ้นเรื่อยๆ คนรุ่นก่อนอาจเคยมองว่างานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เราทุก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานสถิติการรวบรวมข้อมูล

วิธีการทำงานของ ... จำนวนไบต์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในระยะเวลาที่ระบุ หาก Google แคชทรัพยากรของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด ... ใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น..

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปสรรคของการทำงานระบบทีมและการ…

ปัญหาและอุปสรรค์มักเกิดขึ้นกับการทำงานเสมอไม่ว่าจะเป็นการทำงานประเภทใดก็ตาม การทำงานเป็นระบบทีมนั้นประกอบไปด้วยคน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน …

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ... เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับคุณภาพชีวิตในการของบุคลากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

20 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)

2. พักเบรกระหว่างทำงาน : การหมั่นหาเวลาพักเบรกระหว่างทำงานบ้างก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสมดุลในการทำงานกับการพักผ่อน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาจ้างแรงงาน

การนำไปใช้. ตามที่กล่าวข้างตนว่าตัวลูกจ้างโดยทั่วไปถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน ดังนี้ ในการทำสัญญาจ้างแรงงานควร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

ห้าม นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 22.00น.-06.00น. ทำงานล่วง. เวลา ทำงานในวันหยุดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว …

หากพนักงานทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยที่ขาดการหยุดพักผ่อน อาจทำให้เกิดความเครียดสะสมและส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 ปัญหา การฝึกงานของนักศึกษา สำหรับบริษัทและองค์กร

ปัญหาในการฝึกงานของนักศึกษา. 1. ใช้งานนักศึกษาฝึกงานแบบพนักงานประจำ โดยให้มาทำงานทดแทนในตำแหน่งงานที่พนักงานเดิมลาออกไป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Disease) : สำหรับ จป …

สรุป. จป วิชาชีพ ที่จะสอนคนงานเกี่ยวกับโรคจากการทำงานตามกฎหมายใหม่ก่อนเริ่มงาน และ ระหว่างทำงานนั้นจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PPE คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

PPE สำหรับป้องกันร่างกายทั้งหมดมีอยู่หลายชนิดควรเลือกตามความเหมาะสมของรูปแบบการปฏิบัติงาน. Traditional : ชุดรูปแบบดั่งเดิม (วัสดุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามการทำงานอย่างไรให้ Win ทุกฝ่าย

ติดตามการทำงานอย่างไรให้ Win ทุกฝ่าย. รายงานของบริษัท Gartner เปิดเผยข้อมูลการสำรวจบริษัทจำนวน 239 องค์กรขนาดใหญ่ ในปี 2018 พบว่ามีถึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำงานกับคนต่าง Gen ยังไงให้มีความสุข

บ่อยครั้งที่การทำงานมักเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกระหว่างคนต่างวัย จนหลายครั้งก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ หรือคนรุ่นเก่าเกิดอาการบ่อยเหนื่อย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 แนวทาง สร้างความผูกพันในองค์กร | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

ดังนั้นการจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กรร่วมกันได้ "ปรียกร" จึงวาง หลัก 5 ประการในการเสริมสร้างความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีสร้างความร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

ค้นพบเคล็ดลับที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือในทีมในที่ทำงาน รวมถึงค้นพบประโยชน์ของการทำงานร่วมกันและวิธี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีทำให้การทำงานร่วมกันแบบข้ามทีมมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้วิธีกระตุ้นการทำงานร่วมกันแบบข้ามทีม รวมถึงทำความเข้าใจหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อผิดพลาดเพื่อยกระดับการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม