โฮมเพจ   /  การเกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของคนงานเหมืองหิน

การเกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของคนงานเหมืองหิน

4 อาการลองโควิด (Long COVID) ที่อาจคาดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นได้

หลังการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากอาการของระบบทางเดินหายใจที่พบ ... ทำให้เกิดการอักเสบและการทำลายกล้ามเนื้อบางส่วนจนทำให้เกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PM2.5 คืออะไร? อันตรายและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง pm2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่มองไม่เห็นอีก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หายใจ

ฝึกหายใจลึกๆ. 1. อยู่ในท่าที่สบาย. เราจะฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ ได้ง่ายขึ้น ถ้าเรานอนหงายหรือนั่งบนเก้าอี้ที่สบาย ลองนอนหงายบน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ

กุมารเวช: มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ. โดย นพ.พรชัย วัชระวณิชกุล. ทุกวันนี้อากาศในบ้านเรามีปริมาณฝุ่นและก๊าซพิษ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคเหตุสิ่งแวดล้อม:มลพิษทางอากาศ

ภาวะมลพิษทางอากาศ โรคพิษปัจจุบน พบไม่บ่อยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องได้รับทางการหายใจในปริมาณมาก อาการเกิดขึ้นหลายระบบอวัยวะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการ…

การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยมีภาวะกระเพาะอาหารทะลุนั้น (gastric ulcer perforation) ถือเป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่เหมาะสมและจำเป็นใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PM 2.5 ฝุ่นละอองเล็กจิ๋ว แต่ส่งผลเสีย (ต่อสุขภาพ) มหาศาล

การสวมหน้ากาก N95 ต้องทำอย่างถูกวิธี หมั่นกระชับหน้ากากไม่ให้หลวม และไม่ควรนำหน้ากากใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หากมีฝุ่นละออง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของโรคนี้ เกิดจากการหายใจเอาฝุ่น

ที่มาของโรคนี้ เกิดจากการหายใจเอาฝุ่น ... ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ โดยพบมากที่ ... ภาพรังสีทรวงอกในคนงานเหมืองถ่านหิน อายุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

1. มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ. 2. สร้างฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางการพยาบาลในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทวิจัย

สมรรถภาพปอดและปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานดับเพลิง ... ปอด จึงยิ่งท าให้เพิ่มความเสี่ยงของการ เกิดปัญหาระบบทางเดิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคจากการประกอบอาชีพ และการควบคุม (Occupational …

ซิลิโคสิส (silicosis)เป็นโรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากพบได้บ่อยและมีความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคจากการประกอบอาชีพ และการควบคุม (Occupational …

ซิลิโคสิส (silicosis)เป็นโรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย …

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคติดต่อ โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับปอดและการหายใจ มีอะไรบ้าง

โรคทางเดินหายใจ ( Respiratory tract disease ) ความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะโพรงจมูก คอหอย หลอดลม และปอด มักเกิดจากการติดเชื้อ ลักษณะอาการ การรักษาและป้องกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคระบบทางเดินหายใจ มีอะไรบ้าง อาการไหนเป็นเรื้อรัง

โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นอาการป่วยหรือความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินทางหายใจ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อบทความ การประเมินภาวะส ุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ …

ชื่อบทความ การประเมินภาวะส: ุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิด เจ้าของบทความ นางศรัณญา แสนบรรดิษฐ์:

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคระบบทางเดินหายใจ

สรีรวิทยาเกี่ยวกับระบบการหายใจในเด็ก 1. กายวิภาคของระบบหายใจ (อรกัญญ์ภูมิโคกรักษ, ์ Z ] ] Y; Marilin, 2005)

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา. ภาควิชาตจวิทยา. Faculty of Medicine Siriraj Hospital. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝุ่นละอองในอากาศเป็นปัญหาที่พบมาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ติดเชื้อ มีอะไรบ้าง

โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส Measles โดยเชื้อนี้จะปะปนอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย และติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบทางเดินหายใจและการหายใจของเรา

ระบบทางเดินหายใจประกอบด้วยกลุ่มของกล้ามเนื้อ หลอดเลือด และอวัยวะที่ช่วยให้เราหายใจได้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคจากการประกอบอาชีพ และการควบคุม (Occupational …

มีอาการไข้ร่วมกับปัญหาระบบการหายใจ หรือปอดบวม ... หากมีไข้หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์และแจ้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Disease) : สำหรับ จป …

โรคจากการประกอบอาชีพ หมายความว่า " โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย โรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Anthracosis: อาการ การวินิจฉัย การรักษา

Anthracosis เป็นโรคปอดมืออาชีพที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นถ่านหินเป็นเวลานาน พิจารณาสาเหตุของโรคแอนแทรคชันอาการวิธีการวินิจฉัยและการรักษา.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารเคมี

ระบบหายใจ : ทำให้เกิดอาการระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจ มีอาการไอ แน่นหน้าอก เวียนศรีษะ ... สารตะกั๋ว มีผลต่อสมอง และการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบทางเดินหายใจและการหายใจของเรา

ระบบทางเดินหายใจประกอบด้วยกลุ่มของกล้ามเนื้อ หลอดเลือด และอวัยวะที่ช่วยให้เราหายใจได้ หน้าที่หลักของระบบนี้คือการจัดหาออกซิเจนที่ให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pneumoconiosis: สาเหตุ, สัญญาณ, การป้องกัน วิทยาศาสตร์การ…

pneumoconiosis (Pneumoconiosis) เป็นโรคของปอด มันเกิดจากการสูดดมและการสะสมของฝุ่นนินทรีย์ในทางเดินหายใจ เนื้อเยื่อปอดนั้นสามารถแผลเป็นและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อ | โรงพยาบาลเปาโล

รู้ไว้ปลอดภัยกว่า คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อ อวัยวะของระบบทางเดินหายใจประกอบด้วย รูจมูก (Nostrill) โพรงจมูก (Nasal cavity ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาระบบทางเดินหายใจแบบอื่น

ปัญหาระบบทางเดินหายใจแบบอื่น. นอกเหนือจากปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัดใหญ่ หอบหืด ปอด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการทำงานของระบบทางเดินหายใจ -ชีววิทยา

อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ... องค์ประกอบของการเกิดปัญหาด้าน Airway และ Breathing ต้องพิจารณาถึงสาเหตุ อาการและอาการแสดง ตลอดจนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารคำสอน

3.3 ผิวหนังและเยื่อบุปกป้องการติดเชื้อได้น้อยเนื่องจากผิวหนังของทารกเกิดก่อนกำหนดเปราะบาง Epidermis และ Dermis ยึดกันอย่างหลวมๆ จึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบทางเดินหายใจ อาการล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ อาการทั่วไป ได้แก่ ความบกพร่องทางอารมณ์ การประสานงานบกพร่องของการเคลื่อนไหว ใบหน้าแดง คลื่นไส้และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่อยากแพ้ให้กับ PM 2.5 ทำอย่างไร

วิธีการรับมือกับ PM 2.5. ติดตามรายงานสภาพอากาศและระดับ PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอ. ในบ้านหรืออาคารควรใช้เครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรอง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อ | โรงพยาบาลเปาโล

โรคระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อ. 13-พ.ค.-2561. Share. รู้ไว้ปลอดภัยกว่า คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อ. อวัยวะของระบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม