โฮมเพจ   /  ความเสียหายหลัก

ความเสียหายหลัก

แนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธาร...

ข้อ 16 การช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ใน ระเบียบ ดังนี้... (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณภัย หรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ว่าด้วยความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำให้คนอื่นเสียหายแก่ #ชื่อเสียง...

ทำให้คนอื่นเสียหายแก่ #ชื่อเสียง และเมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้น #จัดการตามควร ทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืน แทนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)

หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ทำประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหม ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ ตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย …

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ ... รถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยาประชาชน-เกษตรกรประสบภัย 'น้ำท่วม' ปี 2564

สรุปหลักเกณฑ์เงื่อนไขเยียวยาประชาชน-เกษตรกรประสบภัย 'น้ำท่วม' ปี 2564 ... จำเป็นสำหรับประชาชน พร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดค่าเสียหายกรณีผิดสัญญา (1)

ประการที่สอง การกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า กรณีที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้น คู่สัญญาอาจจะพิจารณากำหนดมูลค่าความเสียหายไว้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดใหม เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชน

ส วนที่ ๑ การนําหลักความรับผิดโดยเคร งครัด (strict liability) ๑ มาปรับใช กับความรับผิดทางละเมิดของเอกชนในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟ้องชู้ เรียกเงินได้เท่าไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร รวม 10 หลัก…

ฟ้องชู้ ศาลจะกำหนดค่าเสียหายให้ประมาณเท่าไหร่ ? สำหรับยอดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ จำนวนเงินสูงสุด สูงสุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผมเห็น คือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Thai General Insurance Association : …

ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือขนลงจากเรือจนทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า ... มีความคุ้มครองหลักสำหรับสินค้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตองกา : เผยภาพ ก่อน-หลัง ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิถล่ม

ตองกาแถลง สึนามิเป็น "หายนะที่ไม่เคยเกิดมาก่อน". กาชาดสากลชี้ ภูเขาไฟ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรา 1337: การสร้างความเดือดร้อนแก่เจ้าของอสังหาฯ

นอกจากนี้ ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในกรณีนี้คือ การทำความเดือดร้อนเสียหายต่อเจ้าของทรัพย์สิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Public-Law.Net : ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด

สภาแห่งรัฐได้เริ่มวางหลัก"ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากการกระทำความผิด" (La responsabilité snas faute) ปี ค.ศ. 1895 ในคดี C.E, 21 juin 1895, CAMES เกี่ยวกับเรื่อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ที่สำคัญ …

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineรวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ที่สำคัญ เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

-1- การบริหารจัดการความเสี่ยง 1. ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเสียหายกับค่าเสียหาย...

หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่อง. คำพิพากษาฎีกาที่ 909/2497 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนั้น แม้โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าได้เสียหายเท่าไร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชิปปิ้ง สาเหตุและวิธีป้องกันตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง (Containers) เสียหาย

เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เสียหาย ความเสียหาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดคำร้องคดีหาเสียงแก้ ม. 112 กล่าวหา พิธา-ก้าวไกล …

"ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ว่าด้วยเรื่องของ .. หลัก…

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปกิณกะกฎหมายความรับผิดเพื่อละเมิด

แบ่งเป็น y. ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เ ิด ้ึนจา าระ ระทา องตน z. ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เ ิด ้ึนจา าร ระทา อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตีความบทบัญญัติมาตรา 57 …

พ.ศ. 2560 ศึกษากรณีหลัก ... เ ิดความเสียหายแ ่ผู้ประ อบธุร ิจรายอื่นที่เป็นรูปธรรมน้ัน เป็นเรื่องที่ ระท าได้ยา เนื่องจา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการถูกละเมิด

สิทธิประโยชน์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการถูกทำละเมิดมีรายละเอียดอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทียบข้อมูลน้ำท่วม 2554 กับ 2565 …

ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำระหว่างปี 2554 กับ 2565 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ทันก่อนมีโทษ กฎหมายและข้อห้ามของ 'Fake News'

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้กำหนดห้ามการนำเสนอ Fake News เกี่ยวกับ "สถานการณ์ Covid-19" ไว้ในสองลักษณะ คือ 1) ห้ามนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ISO22301 | การประเมินความเสียหาย

ทีมประเมินความเสียหาย คือ หน่วยงานสำคัญของแผนการจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการจัดการอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสมาชิกของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งหลัก ตั้งรัฐบาล กับ จาตุรนต์ ฉายแสง | ประชาไท …

1 hour agoตั้งหลัก ตั้งรัฐบาล กับ จาตุรนต์ ฉายแสง. จาตุรนต์ ฉายแสง ชี้คุยกับ 'พลังประชารัฐ-รวมไทยสร้างชาติ' ไม่มีประโยชน์ แถมเสี่ยงขด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปการบรรยายละเมิด (๘) เรื่อง จงใจหรือประมาทเลินเล่อ

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาละเมิด (กิตติบดี ใยพูล) ค าว่า "จงใจ" คือ ความประสงค์หรือมุ่งหมายให้ผู้อื่นเสียหาย เรามีหลักพิจารณาความมุ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย

ง ความเสียหายเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ... ง.หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องมี …

เมื่อต้องสูญเสียจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศเริ่มเรียกร้อง "ความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๑๐ ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิด …

ความเสียหายที่เกิดแก่จิตใจเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตามในความ ... เป็นการวิเคราห์กฎหมาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหายตอน 2

เท่ากับว่า Sue & Labour Clause เป็นเรื่องของ ทั้ง การป้องกันทรัพย์ไม่ให้วินาศภัย และ การบรรเทาความเสียหาย ซึ่งตรงกับหลักกฎหมายไทยใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บิ๊กตู่ ชี้ให้ดูความเสียหาย หากลากยาวเลือกนายก ไป10เดือน …

5 hours agoบิ๊กตู่ ยิ้มแย้ม ยันไม่มีอะไรจะบอกคนตั้งรัฐบาลเพราะไม่เกี่ยวข้อง ชี้ดูความเสียหาย หากเลือกนายกฯ ลากยาวไปอีก 10 เดือน ย้ำต้องทำให้ถูกตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลท. จับมือพันธมิตร 'จับปลอมหลอกลงทุน' …

ตลท. จับมือพันธมิตร ภาคตลาดทุน องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ "ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน" เผยปัญหาหลอกลงทุนออนไลน์ สร้างความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อหารือกฎหมายแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน …

ข้อหารือ หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือหลักประกัน ความเสียหายในการท างานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟองสบู่ร้านสะดวกซัก! Washcoin ชิงปิดกิจการ …

เสียหายรวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาท. แหล่งข่าวหนึ่งในผู้ทำธุรกิจแฟรนไชส์ Washcoin กล่าวกับ Brand Inside ว่า การกระทำของ Washcoin ไม่มีการแจ้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การป้องกันความเสียหายจาก ESD | H.M Group …

ความเสียหายเนื่องจาก esd. ... ได้รับการป้องกัน esd ควรมีการปรับตัวได้ตามหลักสรีรศาสตร์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง หลักนิติธรรมก ับการเย ียวยาผ ู เสียหายในคด ีอาญา

คือ หลักความรับผิดชอบแห่งรัฐที่ส่งผลให้รัฐต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการกระท าความผิดอาญาขึ้น ... และสภาพความเสียหาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม