โฮมเพจ   /  เครื่องจักร เหมาะสมเพียงใด

เครื่องจักร เหมาะสมเพียงใด

การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิต…

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5.1 ทฤษฎี 5.1.1 ความสูญเสียที่สาคัญ 16 ประการ ความสูญเสียท่ีสาคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Maintenance KPI's – ดัชนีชี้วัดคุณภาพ …

1. การกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จ ( Key Performance Indicators, KPIs ) ระดับสูงที่สถานประกอบการต้องการจะใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมสมรรถนะของการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจความปลอดภัย ( SAFETY INSPECTION )

การตรวจความปลอดภัย ( SAFETY INSPECTION ) 1. ช่วยค้นหาอันตรายและปัญหาต่างๆทั่วไป การค้นหาอันตรายและปัญหาต่างๆ โดยใช้การตรวจความปลอดภัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักร

เครื่องจักร, เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล (หรืออาจเรียกเพียง เครื่อง) หมายถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิ…

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวอุตสาหกรรม ข่าวพลังงาน ข่าวโลจิสติกส …

ศิริพร วันฟั่น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประกอบธุรกิจใด ๆ ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ "การสร้างผลกำไรสูงสุด" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซ่ส่งกำลัง อุปกรณ์สำคัญในการออกแบบเครื่องจักร

โซ่ส่งกำลัง ถือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของการติดตั้งระบบส่งกำลังในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนิยมใช้กันมากในการออกแบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง

มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในบ้าน. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของวัสดุ. มีความรู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขนย้ายเครื่องจักรกลหนักคืออะไร

การขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่คือการขนส่งอุปกรณ์ที่มีขนาด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

1. ออกแบบได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มีความแม่นยำ เที่ยงตรง เเข็งเเรงทนทาน ใช้วัสดุคุณภาพ. 2. สามารถรองรับชั่วโมงในการทำงานได้เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรกล มาตรฐานประสิทธิภาพจากการใช้งาน

"เครื่องจักรคุณภาพสูง บุคลากรคุณภาพต่ำ" เป็นถ้อยคำเสียด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Bystronic | งานตัดด้วยเลเซอร์, งานพับ, ระบบอัตโนมัติ

เครื่องจักรสำหรับแปรรูปโลหะ เครื่องพับโลหะ เครื่องตัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Breakdown Maintenance คืออะไร และต้องคำนึงถึงปัจจัยใด?

การบำรุงรักษาหลังเกิดความเสียหาย (Breakdown maintenance) ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง? การประหยัดค่าใช้จ่าย การแก้ปัญหาความล้มเหลวของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ …

แนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management Concept) ตลอดจนทฤษฎีองค์กร (Organization Theory) นั้น เป็นการนำเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการทำงานให้มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำอย่างไรก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย …

เพียงใด เพียงพอต่อพนักงานทุกคน หรือไม่ • เก็บรักษาข้อมูลการติดต่อบุคคลที่ เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่ง่ายต่อการพบ เห็น 2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดเรื่องการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรตามมาตรฐาน …

แนวคิดเรื่องการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน – PSV …

1.1.1 สะสาง หมายถึงการแยกแยะงานดี-งานเสีย ใช้-ไม่ใช้. 1.1.2 สะดวก หมายถึงการจัดการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่. 1.1.3 สะอาด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 STEPS : เริ่มต้น ระบบอัตโนมัติ ในโรงงาน

5 STEPS : เริ่มต้น ระบบอัตโนมัติ ในโรงงาน. "ระบบอัตโนมัติ" กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันโรงงานทุก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

10 แหล่งพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต

พลังงานจากความร้อนที่อยู่ลึกใต้พื้นพิภพ สามารถผลิตไอน้ำเพื่อใช้หมุนกังหันและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยพลังงานความร้อนใต้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 3 การยศาสตร์ (Ergonomics)

2. ประเภทของบุคคลที่เหมาะสมกับการท างาน 3. เพศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

จะเลือกอุปกรณ์เครื่องจักรดูแลผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมได้อย…

ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาเลือกอุปกรณ์ดูแล ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ลองดูที่ข้อเสนอแนะตามนี้. 1. ผลิตภัณฑ์คือหัวใจสำคัญ. ในเรื่อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้การหาค่าเหมาะสมที่ส ุดแบบกล ่มอนุุภาค …

2.2.6 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization; PSO) 30 2.2.7 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคแบบ GLN-PSO (Global Local Neighbor Particle Swarm Optimization; GLN-PSO)

รายละเอียดเพิ่มเติม

OEE คืออะไร คำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพการผลิต …

วิธีคำนวณ OEE) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 แหล่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะได้ข้อมูลที่ต้องการเพื่อนำมาคำนวณในวิธีคิดที่ว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ITS STRUCTURE IS REASONABLE แปลว่า

โครงสร้างที่เหมาะสม และอายุการใช้งานเป็นเวลานาน The host structure is reasonable good rigidity high precision.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงงาน

Material Requirement Planning (MRP) คือ การวางแผนความต้องการวัสดุ ทั้งส่วนที่โรงงานผลิตเองหรือส่วนที่ซื้อมาจากภายนอก ในส่วนที่ผลิตขึ้นเอง เรา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้ามพลาด!! มาตรฐานของ Machine Safety ที่ Factomart

มาตรฐานของ Machine Safety. อุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย SAFETY SYSTEM นั้นจำเป็นต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทุกชิ้น ซึ่งมาตรฐานนี้จะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความและความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักร

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรไว้มากมาย เช่น ตลับลูกปืน, เฟือง, เพลา, รวมไปถึงตัวอย่างการออกแบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

6 เครื่องจักรในโรงงานที่ทุกคนต้องรู้

เครื่องปั้มไดคัทไฮดรอลิคแบบ 4 เสา. เครื่องปั้มไดคัท แบบลงเต็มหัวตัดเป็นเครื่องตัดที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง และนิยมใช้มากที่สุดในหลากหลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างความเห็นจากลูกค้า | Microsoft Dynamics 365

ตัวอย่างการสำรวจความเห็นจากลูกค้า. คุณทราบหรือไม่ว่าลูกค้าของคุณพอใจเพียงใด หากไม่ทราบ อาจถึงเวลาที่จะทบทวนระบบการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 เครื่องมือวัด พื้นฐาน (Dimension) ที่ควรมี

5 เครื่องมือวัด พื้นฐาน (Dimension) ที่ควรมี. เมื่อกล่าวถึง เครื่องมือวัด (Dimension) ในภาคอุตสาหกรรม ในขั้นตอนการผลิตจำเป็นต้องใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎกระทรวง …

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PM++, โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง, โปรแกรมซ่อมบำรุง, …

เป็นโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง สามารถบริหารงานซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ และงานระบบของอาคารได้จากส่วนกลาง ระบบสามารถทำงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Feasibility Study คืออะไร และจำเป็นอย่างไรกับการทำ …

Business Model Feasibility - ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบ Business Model คือรูปแบบการสร้างรายได้ และกำไรที่เหมาะสมที่ธุรกิจทำได้ นักธุรกิจต้องดูความเป็นไป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม