โฮมเพจ   /  อาวุโส

อาวุโส

ชมการแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

1 day agoกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโส ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ๒๕๖๓

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ๒๕๖๓ immigrationAdmin T09:08:00+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) (Senior OK)

เนื่องจากประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบประกันที่ไม่ต้องแจ้งเกี่ยวกับประวัติสุขภาพใดๆ ดังนั้นภายใน 2 ปีแรก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาวุโส

อาวุโส (คำอาการนาม ความอาวุโส) ที่ มี อายุ แก่ กว่า หรือ มี ตำแหน่ง หน้าที่ การงาน สูง กว่า เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาวุโส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า

adj. แก่ที่สุด, เป็นผู้ อาวุโส ที่สุด, Syn. oldest. father. (ฟา'เธอะ) { fathered, fathering, fathers } n. บิดา, พ่อ, ผู้ปกครอง, พระ, พ่อบุญธรรม, คำเรียกชื่อผู้ อาวุโส ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาวุโส คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …

อาวุโส) น. ผู้มีอายุในทางสงฆ์, ใช้เป็นคำอาลปนะ คือ คำที่ภิกษุผู้ใหญ่ร้องเรียกภิกษุ ผู้น้อย, คู่กับ ภนฺเต ซึ่งผู้น้อยเรียก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาวุโส (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

อาวุโส. คำว่า อาวุโส ในภาษาบาลีแปลว่า ผู้มีอายุ เป็นคำเรียกขานหรือคำทักทาย ที่ภิกษุผู้แก่พรรษาใช้เรียกขานภิกษุผู้อ่อน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม