โฮมเพจ   /  ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราหรือไม่

ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตัดไม้ทำลายป่า . ในเขตขั้วโลกและแถบละติจูดกลาง ป่าไม้ช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศให้อุ่นขึ้น ส่วนป่าฝนเขตร้อน ใบไม้ของพรรณพืชช่วยจับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โลกร้อน: 5 เหตุผลที่ปี 2021

โลกเราจะมีอุณหภูมิเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในเวลา 12 ปี หรือน้อยกว่านั้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม ( อังกฤษ: agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขยะอาหาร : ปัญหาที่ถูกซ่อนในระบบอุตสาหกรรมอาหาร

COVID-19 ส่งผลอย่างไรต่อปัญหาขยะอาหาร. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทั้งความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาทำความรู้จักกับ ESG แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน "แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน" (Environmental, Social, Governance: ESG) กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อมที่ดี

สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมง …

คิดเป็น 1.8 กิโลวัตต์ หรือ 1.8 ยูนิต ต่อ 1 วัน. 1.8 x 30 = 54 ยูนิต ต่อ 1 เดือน. 1.8 x 365 = 657 ยูนิต ต่อ 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้เสริมเกี่ยวกับป่า และสิ่งแวดล้อม

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ก. ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ . 1.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) …

นั่นก็เพราะว่ามันควรเพิ่มความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับเราอย่างไร

สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับเราอย่างไร. สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเรา …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลอยกระทง : คุณจะเลือกลอยกระทงแบบไหนในยุควิกฤตสิ่งแวดล้อม

จัดเก็บกระทงได้ 841,327 ใบ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ทำจากวัสดุธรรมชาติและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

'ภาคธุรกิจ-การเงิน'มุ่งสู่ESGความยั่งยืน …

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"Metaverse" จะเปลี่ยนโลกและชีวิตประจำวันของเราไปอย่างไร

"Metaverse" จะเปลี่ยนโลกและชีวิตประจำวันของเราไปอย่างไร ... สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ หากมีคนพูดขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน ก็คงจะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำตัวให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคม

คุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก เราทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคมในการช่วยเหลือผู้อื่นและปรับปรุงสภาพของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพจิต

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ อาจเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

CSR คืออะไร มาทำความรู้จักกับกิจกรรมเพื่อสังคม | DASH MV

ความหมายของ CSR : Corporate Social Responsibility. CSR เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษ ได้แก่คำว่า corporate social responsibility หากแปลแยกแต่ละคำก็จะได้ว่า corporate หมายถึง การจัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCG Circular Way

ร่วมสร้างพฤติกรรมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ไปด้วยกันกับ SCG เรานำหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นอย่างไร …

โลกของเราเกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ องค์ประกอบร่วมกัน จนกระทั่งกลายมาเป็นโลกที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ธรรมชาติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปี 2563 …

Covid-19 และวิกฤตปี 2563 บอกเราว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรมจำเป็นต้องผนวก "สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)" ในกระบวนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สู่โลกที่ดีกว่าเดิมในปี 2030 …

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เรื่อง. the101.world · 101 One-on-One Ep.203 | สู่โลกที่ดีกว่าเดิมในปี 2030 ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ ชล บุนนาค. ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม. การพัฒนาและการสร้างเทคโนโลยี ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

ทวีวัฒน์ บุณฑริกวิวัฒน์ (2538) รายงานเกี่ยวกับความเห็นของท่านพุทธทาสภิกขุต่อธรรมชาติ ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ธรรมชาติที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้หรือไม่! PET รีไซเคิล ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

ขวดพลาสติกต่างๆ นั้นทำมาจากน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป การรีไซเคิลขวดพลาสติก 1 ตัน สามารถช่วยประหยัดน้ำมัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ILOVEORGARNIC] กาแฟแคปซูลนั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่…

แคปซูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของ Nespresso/Bosch Tassimo/ Nestle หรือบริษัทเล็กๆอื่นๆ กำลังแพร่หลายอย่างรวดเร็ว แม้แต่นักชิมและร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์หลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี (Technology) – Tuemaster …

ประโยชน์ของเทคโนโลยี. – ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วย. เรื่องราวจากการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เราไม่อาจแยก 'ปัญหาสิ่งแวดล้อม' ออกจาก …

เราไม่อาจแยก 'ปัญหาสิ่งแวดล้อม' ออกจาก 'ความเป็นธรรมทางสังคม' ได้. Sandra Ata. 1 มิถุนายน 2022 • 11 min read • 0 ความเห็น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่าง รอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม