โฮมเพจ   /  หลักสูตรระยะสั้นการขุดและการฝึกอบรมเครื่องจักรทั้งหมดใน

หลักสูตรระยะสั้นการขุดและการฝึกอบรมเครื่องจักรทั้งหมดใน

Capability Development Program

รวมหลักสูตรอบรมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตอบโจทย์การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ

หน่วยที่ ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม 1 การตั้งค่าและการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบของโปรแกรม Auto CAD 1.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

เอกสารการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น. Slide หลักสูตรปั้นเล่นเป็นอาชีพ. สรุปผลการศึกษาความต้องการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Certificate in Pharmacy Cardiovascular Diseases

ภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ... หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น …

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "กลเม็ด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส.ส.ท. :: …

สนับสนุน Support Support. วิธีการชำระเงิน Payment method Payment method; ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมมนา Training and Seminar Application form Training and Seminar Application form; สมัครสมาชิก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับย่อ)

1. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม และการประชุมราชการ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร Mini MRE ธรรมศาสตร์ | CONC Thammasat

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 198 ชั่วโมง. 1 Introduction to Mini MRE and Introduction to Site Looking for A Use, Use Looking for A Site and Feasibility Study. 2 Introduction to Site Looking for A Use Workshop. 3 Key Success Factor ในการพัฒนาที่อยู่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

30: 01 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2567: โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ 2 (Certificate short course Training Program in Oncology Pharmaceutical Care)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ความสำคัญ : กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ( Non Degree)

แบบเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ... การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น Archives – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวเด่น, ปฏิทินกิจกรรม, หลักสูตรระยะสั้น. รพ. จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา "มะเร็งกระดูก รู้ก่อนรักษาได้ ครั้งที่ 2". วันที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456. โทรสาร 02-619-8098. (คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ) e-mail: [email protected].

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร อบรมฟรี 2566,สัมมนาฟรี 2566,ฝึกอบรมฟรี,หลักสูตรฝึกอบรม…

หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สฟรี และสัมมนาออนไลน์ฟรี ที่เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป,พนักงานบริษัท,เจ้าของกิจการ,หรือองค์กรต่างๆ เข้าอบรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

หลักสูตรการใช้เครื่องจักร . อบรม จป ชลบุรี อบรม จป ระยอง อบรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส.ส.ท. :: หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,คอร์สฝึกอบรม

สายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ Education, Training and Business Consulting Division สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการ…

10 รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน. Level 2 : Corporate HRD Partnership. การออกแบบโปรแกรมตามความต้องการ (Training Roadmap) การออกแบบการเรียนรู้ครบวงจร (Blended Learning) การให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

KU-หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น ... KU MOOC [สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม] โครงการเรียนล่วงหน้า มก. . ... ข้อปฏิบัติในการใช้ e-mail มก.;

รายละเอียดเพิ่มเติม

สทน. | บริการวิชาการและฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสีนี้สถาบันฯกำหนดไว้ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับช่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm หลักสูตรระยะสั้น …

หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2564 ... (อีกทั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการเพิ่มอัตราขยาย ... ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน เรื่อง …

ประกอบหลักสูตร พบว่า 1) คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมศูนย์ฝึกอาชีพขอนแก่น …

2. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ราคาค่าเรียน : อบรมฟรี รายละเอียดการสอน : หลักสูตรที่เปิดสอน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด

หาหลักสูตรอบรมสัมมนาทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่นี่. เพราะเราจำแนกหลักสูตรเป็นรายเดือนให้ง่ายต่อการค้นหาและทำให้คุณสามารถสมัครเข้าอบรมผ่าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

26/06/64 การอบรมเรื่อง การใช้งานรถแบคโฮอย่างถูกต้องและ…

รหัสอบรม: การอบรมเรื่อง การใช้งานรถแบคโฮอย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 1 (Safe Operation for Hydraulic Excavator) วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร อบรม,สัมมนา,ฝึกอบรม | สัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตรอบรม สัมมนา คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกอบรม

–การฝึกอบรมและการพัฒนาช่วยเพิ่มทักษะความรู้ในงานของพนักงานในแต่ละ ระดับ ช่วยขยายขอบเขตความรอบรู้และคุณลักษณะของบุคคล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม