โฮมเพจ   /  เครื่องจักรที่ใช้แล้ว

เครื่องจักรที่ใช้แล้ว

【FAQ 108】 กฎระเบียบควรรู้ : การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

จะต้องระบุไว้ในโครงการว่าจะมีการใช้เครื่องจักรใช้แล้ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสาเข็มเจาะแบบโรตารี่คืออะไร?

เสาเข็มเจาะแบบหมุนถูกสร้างขึ้นโดยการหมุนตัวหุ้มลงในพื้นดินเพื่อรองรับดินที่อ่อนแอจากนั้นจึงสกัดเสาเข็มเจาะโดยใช้สว่านถังหรือหน่วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

BOI : The Board of Investment of Thailand

Order By. นำเข้าวัตถุดิบโดยการใช้สิทธิ BOI และได้รับการอนุมัติเลขที่สั่งปล่อยเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น Shipping เดินพิธีการนำเข้า โดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างเครื่องจักร

ทำไมถึงควรใช้ Actuator และ Support unit ควบคู่กัน . ในส่วนนี้นักออกแบบมือใหม่มักจะไม่ค่อยคำนึงถึงกันมากนัก แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากๆในโครงสร้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน | SAFETYHUBS

แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. แบบแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสินค้าแนะนำ สินค้าต้องมีใช้ในโรงงาน | MISUMI …

สกรูหกเหลี่ยม, Hex Screw ยึดชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา นิยมใช้คู่กับประแจ. สกรูพลาสติก. สกรูพลาสติก, Plastic Screw น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ทั้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ > สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

ทำได้โดยต้องเป็นเครื่องจักรที่เข้าประเภทกิจการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 การดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องจักร

รวมความรู้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"เฟือง" มีกี่ประเภทและการใช้งานต่าง ๆ ที่ควรรู้

เฟืองมีกี่ประเภท? เราสามารถแบ่งเฟืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น ได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้. 1. เฟืองเกลียวสกรู (Spiral Gears) นิยมใช้ในระบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บท นำ

เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องจักรที่จดทะเบียนได้ – สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

ที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ แม้จะเป็นเครื่องจักรที่ยังมิได้ติดตั้งหรือ ติดตั้งแล้วแต่ยังมิได้ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

6 เครื่องจักรในโรงงานที่ทุกคนต้องรู้

6 เครื่องจักรในโรงงานที่ทุกคนต้องรู้. 28 มกราคม 2023. หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าในปัจจุบันแล้ว เครื่องจักรในโรงงาน ที่โรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

กระบวนการผลิตอธิบายถึงลำดับของการดำเนินงานที่ใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ย่อย แต่ละการดำเนินงานถูกกำหนดหมายเลข ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรบอทคืออะไร? – Automation Profressional

นาโนบอท. หุ่นยนต์นาโนหรือนาโนบ็อต เป็นหุ่นยนต์ที่ปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อที่จะวางไว้ในช่องว่างขนาดเล็กมากนยนต์หรือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 …

ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.1/2546 กำหนดคำจำกัดความ ของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ไว้ดังนี้ . ส่วนประกอบ (Part and Component) หมายถึง ชิ้นส่วนต่างๆ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการน้ำมันหล่อลื่น

สิ่งแรกที่จะต้องทำในการจัดการเรื่องสารหล่อลื่นคือ การสร้างระบบที่จะเป็นตัวบันทึกปริมาณการใช้น้ำมัน ซึ่งมักจะพบว่ามี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 …

ให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน 10 ปี ได้ตามความเหมาะสม; ให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

การตรวจสอบเงื่อนไขตามบัตรส่งเสริม. การเปิดดำเนินการ จะยื่นขอเปิดเนินการก่อนครบกำหนดหรือเมื่อครบกำหนดแล้วก็ได้ โดยจะมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) Part 2

1.แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิกิจกรรมเป็นแผนภูมิที่เขียนแสดง กระบวนการหรือลำดับการทำงานกับเวลา ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนั้นๆ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม » Engineer180

อุปกรณ์ต้นกำลัง (Power unit) ระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม 1. ทำหน้าที่สร้างลมอัดที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในระบบนิวแมติก ประกอบด้วย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industrial E-Magazine

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เป็นกิจกรรมที่มุ่งประสิทธิผลงานบำรุงรักษาด้วยการตรวจจับความบกพร่องเพื่อให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสำคัญแค่ไหน ทำไมโรงงานต้องใส่ใจ

แน่นอนว่าเรายังคงต้องใช้การทำงานของ PLC หรือ SCADA ไปอีกพักใหญ่ๆ แต่มันอาจจะถูกผูกเข้ากับระบบที่ใหญ่ยิ่งกว่า ละเอียดยิ่งกว่า เช่นการทำงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซ่อมแซมหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบแก้ไข ( Breakdown Maintenance :BM) หรือบ้างก็เรียกว่าการบำรุงรักษาหลังเกิดการเสียหายหรือใช้งานจนกระทั่งเสียหายเป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 สิทธิและประโยชน์เครื่องจักรตามมาตรา 28 และ 29

เครื่องจักรที่ผู้ได้รับส่งเสริมนำเข้ามาโดยใช้สิทธิ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 การคำนวณวงเงินลงทุนที่…

ตามประกาศ สกท ที่ ป.12/2544 โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2544 เป็นต้นไป จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบนิวเมติกส์ จำเป็นอย่างไร ในงานอุตสาหกรรม

ซึ่งจากตัวอย่าง การนํานิวเมติกส์ ไปใช้งาน ด้านบนแล้วนั้น เราจะเห็นว่ายังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่นิยมนำอุปกรณ์นิวเมติกมา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

【FAQ 108】 การขออนุมัติบัญชีเครื่องจักร

กรณีเป็นเครื่องจักรใช้แล้ว ให้ระบุชื่อในบัญชีเครื่องจักร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจส …

2 ตัวอย่างที่ 1 ในปี 25x0 กิจการซื้อที่ดินมาในราคาทุน 100,000 บาท โดยกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ ทั้งนี้สิ้นปี 25x1 ที่ดินนี้มีมูลค่ายุติธรรม 150,000 บาท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

BOI : The Board of Investment of Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่าย มีดังนี้. 1. รถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ Hybrid Electric Vehicles, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles. 2. อุปกรณ์ เช่น Battery, Traction Motor, ระบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเข้าเครื่องจักร

ข้อ ๒ (ก) "ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่สำเร็จ หากว่าในขณะนำเข้ามีลักษณะอัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจสอบส่วนสูญเสียและเครื่องจักรเก่าน | iithailand

"ii" ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้บริการตรวจสอบวัตถุดิบที่มีตำหนิหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม