โฮมเพจ   /  ภาพพืชที่ให้ประโยชน์แก่

ภาพพืชที่ให้ประโยชน์แก่

ผักสวนครัวอายุสั้น 12 ชนิด ปลูกง่าย ขายได้ราคาดี

1. ถั่วงอก. ถั่วงอกถือเป็นผักสวนครัวที่มีอายุในการปลูกสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับพืชทุก …

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จัก การปักชำ ขยายพันธุ์พืชง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้

3 การปักชำกิ่ง. ตัดกิ่งแบบเฉียงประมาณ 45 องศา โดยที่ 1 ก้านใหญ่ สามารถตัดแยกกิ่งเล็กๆ ได้อีกหลายกิ่ง. นำกิ่งที่ตัดมาแล้วปักลง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกษตรทฤษฎีใหม่ | ทุกเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์

เกษตรทฤษฎีใหม่. จ ากปัญหาการทำเกษตรของไทยที่เกษตรกรขาดที่ดินทำกิน ทั้งยังต้องดิ้นรนทำในปริมาณมาก เป็นหนี้เป็นสิน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุอาหารพืช

4. ธาตุแคลเซียม เป็นธาตุที่ต้นพืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตในตัวพืช ช่วยส่งเสริมการนำธาตุไนโตรเจนมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ในระยะออก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาหารหลัก 5 หมู่ : ประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ รวม 38 ข้อ

ไขมัน. ไขมัน คือ อาหารหลักหมู่ที่ 5 จะประกอบไปด้วย ไขมันจากพืชและสัตว์ ซึ่งเรามักจะนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสชาติและมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ ( อังกฤษ: Biotechnology) คือ การใช้ระบบและสิ่งที่มีชีวิตเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์, หรือ "การประยุกต์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบของเซลล์พืช

เป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ และสารประกอบต่าง ๆ เช่น น้ำตาล โปรตีน ไขมัน. 5. ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปักชำ ต้นไม้ทำอย่างไรให้ได้ผล …

การปักชำ คือ การนำส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ กิ่ง ใบ รากมาปลูกในสภาพที่เหมาะสม เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดรากและแตกต้นใหม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ว่านหางจระเข้ …

ใช้เป็นถ่าย ยาระบาย ที่เปลือกของว่านหางจระเข้จะมีน้ำยางสีเหลือง ในน้ำยางจะมีสารแอนทราควิโนน (Anthraquinone) ที่มีฤทธิ์เป็นยา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ของน้ำผัก & น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ รวม 64 ชนิด

น้ำเกรปฟรุต – น้ำผลไม้รสเปรี้ยวที่มีคุณสมบุติช่วยเผาผลาญไขมันและช่วยลดระดับอินซูลินซึ่งเป็นตัวการของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น การดื่มน้ำเ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาหาร 5 หมู่ หลัก มีอะไรบ้าง ประโยชน์ สารอาหาร | PANGpOnd

อาหาร 5 หมู่มีอะไรบ้าง. ชนิดของโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์และพืช ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทานตะวัน

ทานตะวันเป็นพืชให้น้ำมันโดยสกัดจากเมล็ด น้ำมันดอกทานตะวันมี กรดไขมันไม่อิ่มตัว สูงสามารถนำไปใช้ในการฟอกหนังและประกอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไซโตไคนิน

ซีเอติน ไซโตไคนินธรรมชาติที่พบในพืช. ไซโทไคนิน (อังกฤษ: Cytokinin) เป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม การแบ่งเซลล์ การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาณาจักรพืช

พืชให้ประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมายนับตั้งแต่ให้อากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ ให้เงาอันร่มเย็น เป็นตัวทำให้เกิดต้นน้ำลำธาร เป็นอาหาร เป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ย และ วิธีการให้ปุ๋ย แก่พืชผักผลไม้

เลือกวิธีการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับลักษณะของพืชที่ปลูก เช่น ปลูกพืชเป็นแถวก็ใส่ปุ๋ยเป็นแถวขนานกับแถวพืชที่ปลูก ปลูกพืช ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

TROPICANA ชูแนวคิด ZERO WASTE เพราะ "มะพร้าว" แต่ละลูก …

tropicana ชูแนวคิด zero waste เพราะ "มะพร้าว" แต่ละลูก ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด ... เป็นพืชลำดับที่ 7 หรือ 8 น้อยลงเรื่อยๆ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาหารหลัก 5 หมู่มีประโยชน์…

อาหารหมู่ที่ 5 น้ำมัน ไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์. อาหารหมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมันจากปลา เช่น ปลาทู ปลาช่อน ไขมันจากสัตว์ เช่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อต้นดาวอินคา – คณาจารย์ …

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่. 1) ปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย เนื้อดิน ความเค็ม และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การถนอมอาหาร (food preservation) และวิธีถนอมอาหาร

น้ำตาลเป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายในปริมาณสูง สารต่าง ๆ ในน้ำตาลให้ประโยชน์แก่ร่างกายมาก แต่หากบริโภคความต้องการของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มะพร้าว

มะพร้าว เป็น พืชยืนต้น ชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ ปาล์ม ( Arecaceae) และเป็น สปีชีส์ เดียวของ สกุล Cocos ที่ยังมีชีวิตอยู่ [1] มะพร้าว เป็นพืช ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการดินและธาตุอาหาร สำหรับนาข้าว

ครั้งที่ 1 เมื่อข้าวมีอายุประมาณ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสม สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (แนะนำให้ ผสม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"โกงกาง" ต้นไม้แห่งป่าชายเลน

ต้นโกงกาง (Red Mangrove) ไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ในเขตป่าชายเลน ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนแผงกั้นป้องกันการกัดเซาะของน้ำเท่านั้น และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน. ความสำคัญของดิน ทรัพยากรดิน แบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้ 2 ประเภท คือ เนื้อดิน (soil) และที่ดิน (land) เนื้อดินหมายถึง ชั้นของดินบนพื้นผิว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มะพร้าวแก่ จาวมะพร้าว ได้ประโยชน์ทั้งหมด

มะพร้าวแก่ จาวมะพร้าว ได้ประโยชน์ทั้งหมด. เมื่อเอ่ยถึงมะพร้าวเราก็นึกถึงต้นไม้ต้นสูงๆ มีลูกกลมๆ เป็นต้นไม้ที่ผู้เขียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุเหล็ก (Iron) ประโยชน์ของธาตุเหล็ก 5 ข้อ

ประโยชน์ของธาตุเหล็ก. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย. ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียของร่างกาย. ช่วยเสริมความต้านทาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พืชเศรษฐกิจในอีสานกับคำถามว่าด้วยสังคมเกษตรกรรม

ที่มาภาพ: ... จากฟอสซิล พืชพลังงานเป็นทางออกที่จะให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย คือให้ ... มันสำปะหลังเป็นพืชที่ชาวอีสานปลูกกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม